ZARZĄDZENIE NR 4/2024 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KRAPKOWICACH
Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W STEBLOWIE
z dnia 15.02. 2024 roku

w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Dzieci”


Pełna treść zarządzenia dostępna jest tutaj:
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 z dnia 15.02. 2024 roku(dokument pdf)

Załacznik nr 1:
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2024 z dnia 15.02.2024 roku POLITYKA OCHRONY DZIECI w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach z oddziałem zamiejscowym w Steblowie            (dokument pdf)
Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej