Grupy – rok 2021/2022


Niedźwiadki

        Jesteśmy najmłodszymi przedszkolakami. Mamy po trzy latka. Bardzo lubimy budować z klocków, bawić się w kącikach zainteresowań rysować. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej.
        Niedźwiadki w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu zapoznały się z salą, zabawkami oraz chętnie poznawały nowych kolegów i koleżanki. Wyszły z opiekunkami na spacer i bawiły się w ogrodzie przedszkolnym. Niedźwiadki wykonywały z wielką ochotą pierwszą pracę plastyczną.

Do góry

Pszczółki

        Grupa “Pszczółki” to średniaki: 4-5 latki, do której uczęszcza piętnaście dziewczynek i dziesięciu chłopców.
        Podstawę codziennej działalności dzieci stanowi zabawa, zarówno zorganizowana przez nauczycielkę, jak i ta samorzutnie organizowana przez dzieci.Podczas schodzenia się, dzieci chętnie podejmują zabawę w wybranych kącikach zainteresowań (szczególnie lubią bawić się “w sklep” lub “w dom”), a także zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne różnymi klockami.
        Przed śniadaniem, na dobry początek dnia, gimnastyka poranna.
        Nasze “Pszczółki” są ciekawe świata, otwarte, aktywne i pracowite: bawiąc się - uczą, ucząc się - bawią. Chętnie uczą się wierszy, tańców i piosenek inscenizowanych ruchem. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik: malują farbami, wycinają, wyklejają, lepią z modeliny itp. Szczególnie wiele radości sprawiają dzieciom gry i zabawy ruchowe, zarówno w sali jak i w ogrodzie przedszkolnym.
        Podczas pobytu na świeżym powietrzu dzieci korzystają ze sprzętu sportowego i z urządzeń jordanowskich zainstalowanych na placu przedszkolnym. Podczas zajęć kierowanych i organizowanych sytuacji wychowawczych dzieci nabywają nowych umiejętności, zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia.
        Nasza grupa często wychodzi na spacery, podczas których dzieci uczą się obserwować zmiany w środowisku przyrodniczym i społecznym. Później z apetytem zjadają obiad (II danie obiadowe). Są wdrażane do samodzielności w zakresie samoobsługi oraz do kulturalnego spożywania posiłku.
        Po obiedzie “Pszczółki” odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych z płyty.
        Czas poobiedni w grupie przewidziany jest na zabawę dowolną, kontakty indywidualne z dziećmi, wyrównywanie ewentualnych braków wynikających z wymagań programowych, a także gry i zabawy w sali lub na świeżym powietrzu.
        Panie starają się, aby każdy dzień przynosił dzieciom radość i zadowolenie.
        Grupą opiekują się: wych. Kornelia Biernacka, pani dyrektor Elżbieta Nagel i pani Renata Zaliwska. Ponad to dzieci poznają podstawy języka angielskiego pod okiem pani Anny Warzecha.

Do góry

Krasnoludki

        Grupa „Krasnoludki” liczy dwadzieścia czworo dzieci, wśród których jest czternaście dziewczynek i dziesięciu chłopców. W grupie są dzieci 5-6 letnie: siedmioro 5 - latków i siedemnaście 6- latków. Pomimo, iż grupa w obecnym składzie istnieje od września, dzieci bardzo dobrze odnalazły się wśród nowych kolegów i koleżanek. Nie wykazują problemów w zakresie komunikacji zarówno z rówieśnikami, jak również z osobami dorosłymi. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw, jak i zajęć dydaktycznych. Wszyscy bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Do ulubionych zabaw należą również zabawy rytmiczne i taneczne. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego funkcjonowania w grupie, starają się być samodzielne i koleżeńskie, z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią zabawy w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem do ogrodu, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.
        W trakcie czasu spędzanego w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie - przygotowanie do nauki czytania i pisania dla 5 latków, natomiast 6 latki przygotowują się do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole. Poznają litery, cyfry, znaki matematyczne i literopodobne, stawiają pierwsze kroki w nauce czytania i pisania. Pomocne w tym zakresie są karty pracy pakietu „Razem się uczymy” wydawnictwa Podręcznikarnia.
        Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.
        Z dziećmi pracują: p. Wanda Mierzwa, p. Renata Zaliwska oraz pomoc p. Beata Bieńka.
        5-6 latki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski (zajęcia prowadzi p. Anna Warzecha), religia (ksiądz Szymon Supel).

Do góry

Motylki - oddział w Steblowie

        Do oddziału uczęszcza dwadzieścia pięcioro dzieci, są to 3, 4, 5 i 6 latki. W grupie jest dwanaście dziewczynek i trzynastu chłopców. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć oraz poznawać otaczający świat, wiele radości sprawiają im zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera na grupie jest wspaniała.
        Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.
        W grupie pracują nauczycielki: mgr Izabela Dudek (wychowawca) oraz mgr Danuta Glinka.

Ramowy Rozkład Dnia:

        7:30 - 8.30 Schodzenie się dzieci, kontakty i rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań, obserwacja dzieci;
        8:30 - 9:00 Ćwiczenia i zabawy poranne, przygotowanie do śniadania;
        9:30 - 10:00 Zajęcia kierowane, realizacja planów miesięcznych, sytuacje wychowawcze sprzyjające utrwaleniu zdobytych wiadomości i umiejętności;
        10:00 - 10:15 Zabawy i zajęcia ruchowe;
        10:15 - 10:45 Zajęcia kierowane wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju;
        10:45 - 11:30 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze, pobyt na powietrzu, spacery;
        11:30 – 11:45 Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne w łazience;
        11:45 - 12:00 Ciepły posiłek – danie obiadowe;
        12:00 - 13:00 Zabiegi higieniczne i odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, czytanie bajek;
        13:00 - 13:30 Zabawy ruchowe w Sali lub na powietrzu;
        13:30 - 14:00 Poczęstunek;
        14:00 - 15:30 Kontakty indywidualne z dziećmi, gry i zabawy w sali lub na powietrzu.

        Izabela Dudek - nauczyciel – wychowawca grupy przedszkolnej w oddziale zamiejscowym w Steblowie. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Opolskim. Każdy dzień w przedszkolu przynosi mnóstwo pozytywnych wrażeń. Lubię podróże oraz wycieczki rowerowe.

Do góryPubliczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej