Grupy – rok 2023/2024


Niedźwiadki

          Grupa „Niedźwiadki” to dzieci 3-4 letnie. W grupie jest 17 dziewczynek i 9 chłopców.
        Podczas schodzenia się, dzieci chętnie podejmują zabawę w wybranych kącikach zainteresowań. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Każdy dzień wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem do ogrodu i na spacer. Dzieci również odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.
        W grupie pracują nauczycielki: p. Kamila Kicler (wychowawca), p. Barbara Wolf oraz p. Joanna Nowicka. Ponadto dzieci poznają podstawy języka angielskiego pod okiem pani Anny Gruchot.

Do góry

Pszczółki

          Pszczółki to licząca sobie 25 dzieci grupa 4 i 5-latków, do której uczęszcza 14 dziewczynek i 11 chłopców.
        O poranku dzieci mają okazję pobawić się w wybranych kącikach zabaw. Dziewczynki szczególnie lubią rysować, kolorować i wycinać, natomiast chłopcy częściej decydują się na zabawy konstrukcyjne różnymi klockami. Przed śniadaniem jest czas na poranną gimnastykę, zabawy muzyczno-ruchowe oraz losowanie dyżurnych, pomocników nauczyciela w danym dniu. Po śniadaniu Pszczółki myją zęby, a później przychodzi czas na zajęcia.
        W roku szkolnym 2023/2024 korzystamy z „Programu wychowania przedszkolnego” Elżbiety Kordas i pracujemy w kartach pracy „Świat w kolorach” wydawnictwa Klett. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, są ciekawe świata, chętne do poznawania nowych wiadomości, doskonalenia umiejętności oraz rozwijania talentów. Bardzo lubią uczyć się piosenek inscenizowanych ruchem, rozwiązywać zagadki i wykonywać prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik: malują farbami, wycinają, wyklejają, lepią z modeliny.
        Szczególnie wiele radości sprawiają dzieciom gry i zabawy ruchowe, zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie sięgają po gry i zabawy logiczne oraz z zastosowaniem kodowania.
        Nasza grupa często wychodzi na spacery, podczas których dzieci przemieniają się w uważnych obserwatorów i szukają zmian w środowisku przyrodniczym oraz społecznym. Następnie z apetytem zjadają obiad, wdrażane są do samodzielności w zakresie samoobsługi oraz do kulturalnego spożywania posiłku. Po obiedzie Pszczółki odpoczywają, słuchając opowiadań czytanych przez nauczyciela. Popołudniowy czas przewidziany jest na swobodną zabawę, wynikającą z zainteresowań i indywidualnych preferencji dzieci.
        W grupie Pszczółek pracują: wychowawcy – pani Anna Gruchot oraz pani Wanda Mierzwa, pani dyrektor Elżbieta Nagel. Dodatkowo, dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez panią Annę Gruchot.

Do góry

Krasnoludki

        Grupa „Krasnoludki” liczy 25 dzieci, wśród których jest 13 dziewczynek i 12 chłopców. W grupie są dzieci 5-6 letnie: trójka 5-latków i dwadzieścia dwoje 6-latków. Pomimo, iż grupa w obecnym składzie istnieje od września, dzieci bardzo dobrze odnalazły się wśród nowych kolegów i koleżanek. Nie wykazują problemów w zakresie komunikacji zarówno z rówieśnikami, jak również z osobami dorosłymi. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw, jak i zajęć dydaktycznych. Wszyscy bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Do ulubionych zabaw należą również zabawy rytmiczne i taneczne. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego funkcjonowania w grupie, starają się być samodzielne i koleżeńskie, z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią zabawy w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem do ogrodu, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.
        W trakcie czasu spędzanego w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie - przygotowanie do nauki czytania i pisania dla 5-latków, natomiast 6-latki przygotowują się do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole. Poznają litery, cyfry, znaki matematyczne i literopodobne, stawiają pierwsze kroki w nauce czytania i pisania. Pomocne w tym zakresie są karty pracy pakietu „Świat w kolorach” wydawnictwa Klett.
        Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.
        Z dziećmi pracują: p. Danuta Glinka, p. Ilona Hoinka oraz pomoc p. Beata Bieńka.
        5-6 latki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski (zajęcia prowadzi p. Anna Gruchot), religia (ksiądz Szymon Supel).

Do góry

Motylki - oddział w Steblowie

        Do oddziału uczęszcza dwadzieścia pięcioro dzieci, są to 3, 4, 5 i 6 latki. W grupie jest dwanaście dziewczynek i trzynastu chłopców. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć oraz poznawać otaczający świat, wiele radości sprawiają im zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera na grupie jest wspaniała.
        Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.
        W grupie pracują nauczycielki: mgr Izabela Dudek (wychowawca) oraz mgr Danuta Glinka.

Ramowy Rozkład Dnia:

        7:30 - 8.30 Schodzenie się dzieci, kontakty i rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań, obserwacja dzieci;
        8:30 - 9:00 Ćwiczenia i zabawy poranne, przygotowanie do śniadania;
        9:30 - 10:00 Zajęcia kierowane, realizacja planów miesięcznych, sytuacje wychowawcze sprzyjające utrwaleniu zdobytych wiadomości i umiejętności;
        10:00 - 10:15 Zabawy i zajęcia ruchowe;
        10:15 - 10:45 Zajęcia kierowane wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju;
        10:45 - 11:30 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze, pobyt na powietrzu, spacery;
        11:30 – 11:45 Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne w łazience;
        11:45 - 12:00 Ciepły posiłek – danie obiadowe;
        12:00 - 13:00 Zabiegi higieniczne i odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, czytanie bajek;
        13:00 - 13:30 Zabawy ruchowe w Sali lub na powietrzu;
        13:30 - 14:00 Poczęstunek;
        14:00 - 15:30 Kontakty indywidualne z dziećmi, gry i zabawy w sali lub na powietrzu.

        Izabela Dudek - nauczyciel – wychowawca grupy przedszkolnej w oddziale zamiejscowym w Steblowie. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Opolskim. Każdy dzień w przedszkolu przynosi mnóstwo pozytywnych wrażeń. Lubię podróże oraz wycieczki rowerowe.

Do góryPubliczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej