Misja przedszkola

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych”Wizja przedszkola

        Nasze przedszkole to drugi dom dla naszych dzieci, w którym kontynuuje się tradycje domu rodzinnego oraz uczy samodzielności i odpowiedzialności. To miejsce wszechstronnego rozwoju i wyrównania szans, a przy tym bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki.Preferujemy wartości

        BEZPIECZEŃSTWO – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji i zachowaniu dobrego klimatu. Tworzy podstawę współdziałania i zadowolenia.

        TWÓRCZOŚĆ – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.

        SAMODZIELNOŚĆ – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.Historia naszego przedszkola ma już 87 lat.

        W codziennej działalności stawiamy głównie na rozwój kulturalny i artystyczny naszych wychowanków. Organizujemy występy teatrzyków oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do kin i teatrów oraz wyjazdy w interesujące miejsca naszej okolicy.

        W naszym Przedszkolu panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Promocja tolerancji oraz współżycia w grupie, stanowi główne wyzwanie dla wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej.

        Budynek mieści się przy ulicy Moniuszki 12 w Krapkowicach i posiada wszystkie niezbędne atesty techniczne i higieniczne, wymagane dla prowadzenia działalności przedszkolnej.

        Ogrodzony płotem teren oraz stały nadzór nad wychowankami, zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, w trakcie całego dnia pobytu w Przedszkolu.

        W najbliższym czasie planujemy dodatkowo uruchomienie specjalnego systemu kamer, pozwalającego na bieżący nadzór obiektu.

        W budynku znajdują się trzy sale zajęć, które są przytulne oraz wyposażone w dużą ilość zabawek, gier i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

        Zgodnie z opiniami nauczycieli i wychowawców szkolnych, dzieci kończące nasze przedszkole, to osoby świetnie przygotowane do dalszej nauki. Zajmują czołowe miejsca we wszystkich olimpiadach i konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach szkół na terenie naszej gminy. Nasze dzieci są otwarte, nie boją się podejmować wyzwań stawianych przed pierwszoklasistą.W przedszkolu zatrudnione jest grono pedagogiczne:

1.  Elżbieta Nagel – dyrektor, nauczyciel w grupie Krasnoludki (5-6 latki)
2.  Danuta Glinka – nauczyciel w grupie Pszczółki (4-5 latki)
3.  Ilona Hoinka – nauczyciel w grupie Pszczółki (4-5 latki)
4.  Kornelia Biernacka – nauczyciel w grupie Krasnoludki (5-6 latki)
5.  Wanda Mierzwa – nauczyciel w grupie Krasnoludki (5-6 latki)
6.  Anna Gruchot – nauczyciel w grupie Niedźwiadki(3 latki) oraz nauczyciel języka angielskiego
7.  Barbara Wolf – nauczyciel w grupie Niedźwiadki(3 latki)
8.  Izabela Dudek – nauczyciel w grupie Motylki (3-6 latki), w oddziale zamiejscowym w Steblowie
9.  Monika Janecko – nauczyciel w grupie Motylki (3-6 latki), w oddziale zamiejscowym w Steblowie
10. Anna Klimek – nauczyciel języka mniejszości narodowej w oddziale zamiejscowym w Steblowie
11. Dominika Liszka – specjalista logopeda
12. Natalia Madalińska – specjalista psycholog
13. Joanna Gmyrek – nauczyciel - pedagog specjalny
14. ks. Szymon Supel – katecheta w PP nr 1 w Krapkowicach
15. ks. Dariusz Kużawa – katecheta w oddziale zamiejscowym w Steblowieoraz pracownicy niepedagogiczni:

1. Irena Sdzuj – kucharka
2. Sylwia Janik – pomoc nauczyciela w grupie Pszczółki
3. Urszula Jochymek – pomoc kuchenna/sprzątaczka
4. Sandra Mierzwa – pomoc nauczyciela w grupie Krasnoludki
5. Beata Bieńka – pomoc nauczyciela w grupie Krasnoludki/ sprzątaczka
6. Izabela Lisowska – pomoc nauczyciela/sprzątaczka
7. Martyna Gruchot – pomoc nauczyciela w grupie Motylki/intendent
8. Krystyna Socha – pomoc kuchenna/pomoc nauczyciela/sprzątaczka w oddziale zamiejscowym w Steblowie
9. Karolina Wieczorek – sprzątaczka
Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej