Misja przedszkola

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych”Wizja przedszkola

        Nasze przedszkole to drugi dom dla naszych dzieci, w którym kontynuuje się tradycje domu rodzinnego oraz uczy samodzielności i odpowiedzialności. To miejsce wszechstronnego rozwoju i wyrównania szans, a przy tym bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki.Preferujemy wartości

        BEZPIECZEŃSTWO – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji i zachowaniu dobrego klimatu. Tworzy podstawę współdziałania i zadowolenia.

        TWÓRCZOŚĆ – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.

        SAMODZIELNOŚĆ – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

Historia naszego przedszkola ma już 86 lat.

        W codziennej działalności stawiamy głównie na rozwój kulturalny i artystyczny naszych wychowanków. Organizujemy występy teatrzyków oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do kin i teatrów oraz wyjazdy w interesujące miejsca naszej okolicy.

        W naszym Przedszkolu panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Promocja tolerancji oraz współżycia w grupie, stanowi główne wyzwanie dla wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej.

        Budynek mieści się przy ulicy Moniuszki 12 w Krapkowicach i posiada wszystkie niezbędne atesty techniczne i higieniczne, wymagane dla prowadzenia działalności przedszkolnej.

        Ogrodzony płotem teren oraz stały nadzór nad wychowankami, zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, w trakcie całego dnia pobytu w Przedszkolu.

        W najbliższym czasie planujemy dodatkowo uruchomienie specjalnego systemu kamer, pozwalającego na bieżący nadzór obiektu.

        W budynku znajdują się trzy sale zajęć, które są przytulne oraz wyposażone w dużą ilość zabawek, gier i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

        Zgodnie z opiniami nauczycieli i wychowawców szkolnych, dzieci kończące nasze przedszkole, to osoby świetnie przygotowane do dalszej nauki. Zajmują czołowe miejsca we wszystkich olimpiadach i konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach szkół na terenie naszej gminy. Nasze dzieci są otwarte, nie boją się podejmować wyzwań stawianych przed pierwszoklasistą.W przedszkolu zatrudnione jest grono pedagogiczne:

1. mgr Elżbieta Nagel – dyrektor, nauczyciel w grupie Niedźwiadki (3-latki) i Pszczółki (4-5 latki)
2. mgr Danuta Glinka – nauczyciel w grupie Niedźwiadki (3-latki) i Motylki (3-6 latki) w oddziale w Steblowie
3. mgr Kornelia Biernacka – nauczyciel w grupie Pszczółki (4-5 latki)
4. Wanda Mierzwa – nauczyciel w grupie Krasnoludki (5-6 latki)
5. mgr Renata Zaliwska – nauczyciel grupy Krasnoludki(5-6 latki) i Pszczółki (4-5 latki)
6. mgr Izabela Dudek – nauczyciel w grupie Motylki (3-6 latki), w oddziale zamiejscowym w Steblowie
7. mgr Anna Klimek – nauczyciel języka mniejszości narodowej w Steblowie
8. mgr Anna Warzecha – nauczyciel języka angielskiego
9. ks. Szymon Supel – katecheta w PP nr 1 w Krapkowicach
10. ks. Dariusz Kużawa – katecheta w oddziale w Steblowieoraz pracownicy obsługi:

1. Irena Sdzuj – kucharka
2. Sylwia Janik – intendent
3. Urszula Jochymek – pomoc kuchenna/sprzątaczka
4. Magdalena Gomółka – pomoc nauczyciela w grupie Niedźwiadki
5. Sandra Mierzwa – pomoc nauczyciela w grupie Pszczółki
6. Beata Bieńka – pomoc nauczyciela w grupie Krasnoludki/ sprzątaczka
7. Marta Cepak – pomoc nauczyciela w oddziale zamiejscowym w Steblowie
8. Krystyna Socha – pomoc kuchenna/pomoc nauczyciela/sprzątaczka w oddziale zamiejscowym w Steblowie
9. Janina Karbownik – sprzątaczka
Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej