Zdjęcia z lat

Galeria – rok 2016/2017

Spis treści:


       1. - Spotkanie z pogotowiem medycznym,
       2. - Czerwony dzień,
       3. - Narodowy Dzień Przedszkolaka,
       4. - Andrzejki w przedszkolu,
       5. - Robimy pierniczki z masy solnej,
       6. - Zdobimy pierniczki z masy solnej,
       7. - Ozdabiamy świąteczne pierniczki,
       8. - Dzień Babci w Steblowie,
       9. - Wigilia w przedszkolu.
      10. - Bal karnaławowy,
      11. - Lepimy bałwana,
      12. - Obserwacja drzewa,
      13. - Witamy wiosnę,
      14. - Niebieski dzień,
      15. - Eco ludki,
      16. - Gospodarstwo,
      17. - Grupowa praca plastyczna,
      18. - Uroczyste śniadanie wielkanocne,
      19. - Plastusiowi przyjaciele,
      20. - Przedszkolaki w straży pożarnej,
      21. - Dzień mamy,
      22. - Wycieczka do Kamienia Śląskiego,
      23. - Pożegnanie przedszkola,
      24. - Żółty dzień,
      25. - Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu.
Spotkanie z pogotowiem medycznym

Spotkanie z pogotowiem medycznym Spotkanie z pogotowiem medycznym Spotkanie z pogotowiem medycznym Spotkanie z pogotowiem medycznym Spotkanie z pogotowiem medycznym >>> więcej zdjęć


Do góry

Czerwony dzień

Czerwony dzień Czerwony dzień Czerwony dzień Czerwony dzień Czerwony dzień >>> więcej zdjęć


Do góry

Narodowy Dzień Przedszkolaka

Narodowy Dzień Przedszkolaka Narodowy Dzień Przedszkolaka Narodowy Dzień Przedszkolaka Narodowy Dzień Przedszkolaka Narodowy Dzień Przedszkolaka >>> więcej zdjęć


Andrzejki w przedszkolu

Andrzejki w przedszkolu Andrzejki w przedszkolu Andrzejki w przedszkolu Andrzejki w przedszkolu Andrzejki w przedszkolu >>> więcej zdjęć


Do góry

Robimy pierniczki z masy solnej

Robimy pierniczki z masy solnej Robimy pierniczki z masy solnej Robimy pierniczki z masy solnej Robimy pierniczki z masy solnej Robimy pierniczki z masy solnej >>> więcej zdjęć


Do góry

Zdobimy pierniczki z masy solnej

Zdobimy pierniczki z masy solnej Zdobimy pierniczki z masy solnej Zdobimy pierniczki z masy solnej Zdobimy pierniczki z masy solnej Zdobimy pierniczki z masy solnej >>> więcej zdjęć


Do góry

Ozdabiamy świąteczne pierniczki

Ozdabiamy świąteczne pierniczki Ozdabiamy świąteczne pierniczki Ozdabiamy świąteczne pierniczki Ozdabiamy świąteczne pierniczki Ozdabiamy świąteczne pierniczki >>> więcej zdjęć


Do góry

Dzień Babci w Steblowie

Dzień Babci w Steblowie Dzień Babci w Steblowie Dzień Babci w Steblowie Dzień Babci w Steblowie Dzień Babci w Steblowie >>> więcej zdjęć


Do góry

Wigilia w przedszkolu

Wigilia w przedszkolu Wigilia w przedszkolu Wigilia w przedszkolu Wigilia w przedszkolu Wigilia w przedszkolu >>> więcej zdjęć


Do góry

Bal karnaławowy

Bal karnaławowy Bal karnaławowy Bal karnaławowy Bal karnaławowy Bal karnaławowy >>> więcej zdjęć


Do góry

Lepimy bałwana

Lepimy bałwana Lepimy bałwana Lepimy bałwana Lepimy bałwana Lepimy bałwana >>> więcej zdjęć


Do góry

Obserwacja drzewa

Obserwacja drzewa Obserwacja drzewa Obserwacja drzewa Obserwacja drzewa Obserwacja drzewa Obserwacja drzewa Obserwacja drzewa


Do góry

Witamy wiosnę

Witamy wiosnę Witamy wiosnę Witamy wiosnę Witamy wiosnę Witamy wiosnę >>> więcej zdjęć


Do góry

Niebieski dzień

Niebieski dzień Niebieski dzień Niebieski dzień Niebieski dzień Niebieski dzień >>> więcej zdjęć


Do góry

Eco ludki

Eco ludki Eco ludki Eco ludki Eco ludki Eco ludki >>> więcej zdjęć


Do góry

Gospodarstwo

Gospodarstwo Gospodarstwo


Do góry

Grupowa praca plastyczna

Grupowa praca plastyczna Grupowa praca plastyczna Grupowa praca plastyczna Grupowa praca plastyczna Grupowa praca plastyczna >>> więcej zdjęć


Do góry

Uroczyste śniadanie wielkanocne

Uroczyste śniadanie wielkanocne Uroczyste śniadanie wielkanocne Uroczyste śniadanie wielkanocne Uroczyste śniadanie wielkanocne Uroczyste śniadanie wielkanocne >>> więcej zdjęć


Do góry

Plastusiowi przyjaciele

Plastusiowi przyjaciele Plastusiowi przyjaciele Plastusiowi przyjaciele Plastusiowi przyjaciele


Do góry

Przedszkolaki w straży pożarnej

Przedszkolaki w straży pożarnej Przedszkolaki w straży pożarnej Przedszkolaki w straży pożarnej Przedszkolaki w straży pożarnej Przedszkolaki w straży pożarnej >>> więcej zdjęć


Do góry

Dzień mamy

Dzień mamy Dzień mamy Dzień mamy Dzień mamy Dzień mamy >>> więcej zdjęć


Do góry

Wycieczka do Kamienia Śląskiego

Wycieczka do Kamienia Śląskiego Wycieczka do Kamienia Śląskiego Wycieczka do Kamienia Śląskiego Wycieczka do Kamienia Śląskiego Wycieczka do Kamienia Śląskiego >>> więcej zdjęć


Do góry

Pożegnanie przedszkola

Pożegnanie przedszkola Pożegnanie przedszkola Pożegnanie przedszkola Pożegnanie przedszkola Pożegnanie przedszkola >>> więcej zdjęć


Do góry

Żółty dzień

Żółty dzień Żółty dzień Żółty dzień Żółty dzień Żółty dzień Żółty dzień Żółty dzień


Do góry

Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu

Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu Występy dzieci na jubileuszu w przedszkolu >>> więcej zdjęć


Do góry


Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej